Máy phân tích thành phần hợp kim cầm tay- Model mPulse+

mPulse là máy phân tích quang phổ laser đầu tiên trên thế giới, được tối ưu hóa cho việc phân loại nhanh chóng của các nguyên tố kể cả nguyên tố nhẹ va nặng với thời gian chỉ đúng 1s cho kết quả.

Liên hệ
  • Máy phân tích thành phần kim loại sử dụng công nghệ Laser Induced Breakdown Spectrometry (LIBS) thời gian phân tích chỉ 1s
  • Máy phân tích hợp kim “mPulse” dễ sử dụng với giao diện thông minh trên màn hình touch screen
  • Thiết bị mPulse được sử dụng phân tích định lượng chính xác tới phần triệu (ppm) với mọi hình dạng kích thước của mẫu với tính năng hiêu chỉnh tự động
  • Không tốn nhiều thời gian cho việc xác định mẫu giảm chi phí đáng kể
  • Thiết bị phân tích được 25 nguyên tố từ Mg(12) đến U(92)
  • Kết nối được với USB để tăng khả năng lưu trữ của thiết bị
  • Sử dụng năng lượng Laser để tạo quang phổ

Product Downloads

Download Language File Type
mPulse Brochures English PDF
mPulse Catalog Vietnamese PDF

Sản phẩm liên quan


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật